Achitarea pentru servicii prestate se efectuează lunar pînă pe data 20.

   Achitarea facturea se efectuează la Moldindconbank, Victoriabank, Poşta Moldovei, Fincombank, Energbank,Moldova Agroindbank şi în oficiul Î.M. Apă-Canal Drochia.