După finalizarea lucrărilor de instalare a aparatelor de evidenţă se întocmesc acte  privind îndeplinirea lucrărilor, conform anexei nr. 1 la Regulamentul privind achiziţionarea, proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea aparatelor de evidenţă a consumurilor de apă aprobat prin HG Nr. 1228 din  13.11.2007.

 

Anexa nr. 1 la Regulamentul privind achiziţionarea,proiectarea, instalarea, recepţia  şi exploatarea   aparatelor de evidenţă a consumurilor de apă

 


  Actul de recepţie şi punere în funcţiune a lucrărilor de instalare a aparatelor de evidenţă se întocmeşte cîte un exemplar pentru fiecare semnatar. 

Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea integrităţii aparatului de evidenţă şi a sigiliilor aplicate.

Exploatarea aparatelor de evidenţă include lucrările de întreţinere, reparaţie, verificare metrologică şi înlocuire a acestora.
    Întreţinerea aparatelor de evidenţă  prevede:
    a) cercetarea vizuală şi controlul asupra stării sigiliilor aplicate;
    b) înscrierea indicaţiilor contoarelor;
    c) întocmirea prescripţiilor.

 

Verificarea metrologică a aparatelor de evidenţă se efectuează la expirarea termenului de verificare, stabilit în lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, sau, la cererea operatorului, utilizatorului (verificare metrologică de expertiză), în laboratoarele cu competenţă tehnică respectivă, cu participarea părţilor interesate.
                În cazul rezultatelor negative ale verificărilor metrologice, aparatul de evidenţă se înlocuieşte. 
                La depistarea vizuală a unor defecţiuni, utilizatorii sînt obligaţi să informeze imediat operatorul din momentul constatării lor (nu funcţionează mecanismul de calcul, sînt înregistrate scurgeri la conectări, este deteriorat ecranul, sînt rupte sigiliile ş.a.). 
                În cazul în care utilizatorul (consumatorul) nu a informat în timp de 72 ore despre defecţiunile depistate, iar operatorul a constatat acest fapt, se întocmeşte un act în care se înscriu defecţiunile şi care este semnat de ambele părţi, cu indicarea măsurilor şi termenelor de înlăturare a lor. 

Demontarea de către utilizator a aparatelor de evidenţă, instalate la branşamente,  se efectuează cu coordonarea prealabilă scrisă a operatorului.