Anexa nr. 2 la Regulamentul privind achiziţionarea,proiectarea, instalarea, recepţia  şi exploatarea   aparatelor de evidenţă a consumurilor de apă.

 

 Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea integrităţii aparatului de evidenţă şi a sigiliilor aplicate.

Exploatarea aparatelor de evidenţă include lucrările de întreţinere, reparaţie, verificare metrologică şi înlocuire a acestora.
    Întreţinerea aparatelor de evidenţă  prevede:
    a) cercetarea vizuală şi controlul asupra stării sigiliilor aplicate;
    b) înscrierea indicaţiilor contoarelor;
    c) întocmirea prescripţiilor.

La depistarea vizuală a unor defecţiuni, utilizatorii sînt obligaţi să informeze imediat operatorul din momentul constatării lor (nu funcţionează mecanismul de calcul, sînt înregistrate scurgeri la conectări, este deteriorat ecranul, sînt rupte sigiliile ş.a.). 
                În cazul în care utilizatorul (consumatorul) nu a informat în timp de 72 ore despre defecţiunile depistate, iar operatorul a constatat acest fapt, se întocmeşte un act în care se înscriu defecţiunile şi care este semnat de ambele părţi, cu indicarea măsurilor şi termenelor de înlăturare a lor. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Demontarea de către utilizator a aparatelor de evidenţă, instalate la branşamente, precum şi ruperea sigiliului se efectuează cu coordonarea prealabilă scrisă a operatorului.