Anexa nr. 3 la Regulamentul privind achiziţionarea, proiectarea, instalarea, recepţia  şi exploatarea   aparatelor de evidenţă a consumurilor de apă 

 

  

Notă: Desigilarea se efectuează de reprezentanţii Operatorului înainte de înlăturarea defecţiunilor, cum ar fi:

nu funcţionează mecanismul de calcul, sînt înregistrate scurgeri la conectări, este deteriorat ecranul, sînt rupte sigiliile ş.a., cu întocmirea actului de desigilare.

La depistarea vizuală a unor defecţiuni, utilizatorii sînt obligaţi să informeze imediat operatorul din momentul constatării lor (nu funcţionează mecanismul de calcul, sînt înregistrate scurgeri la conectări, este deteriorat ecranul, sînt rupte sigiliile ş.a.). 
                În cazul în care utilizatorul (consumatorul) nu a informat în timp de 72 ore despre defecţiunile depistate, iar operatorul a constatat acest fapt, se întocmeşte un act în care se înscriu defecţiunile şi care este semnat de ambele părţi, cu indicarea măsurilor şi termenelor de înlăturare a lor. 

Demontarea de către utilizator a aparatelor de evidenţă, instalate la branşamente, precum şi ruperea sigiliului se efectuează cu coordonarea prealabilă scrisă a operatorului.