De ce nu «platim cât consumam» sau cauzele diferentelor de consum la apa.

Dupa generalizarea contorizarii la nivel de apartament, ocazional se ivesc diferente între suma contoarelor individuale si înregistrarile contorului de bransament. Diferenta de consum dintre cantitatile înregistrate pe contorul Companiei si suma cantitatilor indicate de contoarele de apartament se datoreaza, de cele mai multe ori, unor pierderi de apa pe reteaua interioara a condominiilor (blocurilor):            

- conducte

- armaturi

- robinete

- vase WC

Aceste pierderi pot fi considerabile. Pentru a informa Asociatiile de Proprietari/Locatari (AP/L) cu privire la pierderile care pot avea loc pe retelele interioare, în vederea remedierii lor, vom da în continuare câteva date despre consumul de apa si despre cauzele care, de regula, genereaza pierderi de apa, uneori însemnate.

Trebuie sa reamintim ca aceste informatii sunt furnizate de Companie doar pentru a veni în sprijinul AP/L. Devreme ce, legal, clientul Companiei de Apa Somes S.A. (C.A.S.S.A) este în continuare Asociatia de Locatari/Proprietari în ansamblu, ca persoana juridica, facturarea consumului Asociatiei se face pe baza înregistrarii contorului de bransament si nu prin însumarea contoarelor de apartament.

Daca, din diverse cauze care nu tin de contorul de bransament, rezulta o diferenNa între acesta si consumul AP/L, diferenta respectiva este pierdere interioara si se repartizeaza de catre administratia blocului conform actelor normative în vigoare si hotarârilor adunarii generale a Asociatiei.

C.A.S.S.A. NU a ”aprobat” niciodata contoarele de apartament ci, pe baza cadrului legal existent la un moment dat, a avizat firmele care executau lucrari de contorizare, în sensul de a se asigura de încadrarea acestora cu instalatori autorizati.

În aceste conditii, responsabilitatea pentru lipsa de acuratete a contoarelor de apartament datorita pozitiei de montare incorecte, clasei de precizie inferioare, modificari abuzive etc. – cauze frecvente a diferentelor de consum între contoarele de apartament si cel de bransament – revine integral proprietarului.

Conform normelor de pausal, daca apa nu este risipita si toate instalatiile sunt etanse, consumul mediu, teoretic, al unei persoane este de 6,3 metri cubi apa rece pe luna. Dupa generalizarea contorizarii la nivel de apartament, aceasta valoare a scazut, situându-se în jurul unei medii de 4 – 4,5 mc/persoana/luna.

Dupa cum arata si studiul de mai jos, pierderile care apar pe reNele interioare (aflate în proprietatea/administrarea AP/L) ca urmare a instalatiilor ne-etanse, a unor consumuri abuzive etc., pot fi uneori considerabile, depasind, în unele cazuri cu mult chiar, consumul teoretic normal pentru o persoana.

Câteva exemple, rezultate din studiu:

• Un singur robinet ne-etans sau un vas WC care scapa o singura picatura pe secunda, vor duce la o pierdere de apa de 0,5 mc/luna;

• Un singur robinet sau vas WC care scapa 30 de picaturi în 10 secunde, vor duce deja la o pierdere lunara de 2,23 mc apa;

• În fine, daca firul de apa care se scurge datorita unui singur robinet sau vas WC defecte este de 3 mm grosime, pierderea lunara poate depasi 26,2 mc !!, mai mult decât echivalentul consumului teoretic normal de apa a PATRU persoane timp de o luna si de SASE ori mai mult decât consumul mediu real.

Daca luam cazul unui condominiu (bloc) cu o medie de 40 de apartamente si în fiecare din aceste apartamente, un singur robinet care pierde o picatura pe secunda, si respectiv un vas WC care pierde un fir de apa de doar 1mm grosime timp de 10 secunde, poate rezulta o pierdere pentru Asociatie de pina la 282,2 metri cubi/luna !

NICIUNA din aceste pierderi nu sunt, de regula, sesizate (evidentiate) de contoarele individuale (de apartament), în general datorita pozitiei de montare incorecte, cu impact asupra clasei de precizie si deci a acuratetii de înregistrare.

De regula, pierderile sunt însa înregistrate, prin însumare, de contorul de bransament (dupa care se factureaza, conform legii, consumul Clientului – AL/P) si constituie obligatie de plata a Clientului (Asociatia).

La pierderile datorate ne-etanseitatii instalatiilor interioare, se pot adauga si alte cauze care duc la diferente de consum:

• clasa de precizie inferioara a contoarelor de apartament comparativ cu contorul de bransament;

• pozitia gresita de montare a contoarelor de apartament: pentru a functiona în clasa "B", ele ar trebui montate perfect orizontal cu cadranul în sus. O înclinatie de mai mult de 5° fata de aceasta pozitie face ca aceste contoare sa cada în clasa "A" (cea mai mica) si ca urmare, diferenta de clasa de precizie fata de contorul de bransament devine foarte mare;

• practici de denaturare a înregistrarilor contorului de apartament de catre unii locatari (magneti, ace introduse în mecanisme, întoarcerea contoarelor etc);

• practici ale unor locatari de colectare a apei in regim de functionare a robinetelor sub limita debitului minim de pornire a contoarelor de apartament (colectare în vana sau recipiente prin lasarea unui firicel de apa care nu este înregistrat de contorul de apartament, dar este înregistrat de cel de bransament) etc.

În concluzie, sumele care se platesc lunar pentru pierderi interioare, pot fi economisite daca se face o investitie initiala si se pun la punct toate instalatiile interioare, iar administratiile de bloc ar trebui sa faca o verificare atenta a consumurilor din apartamente.

Mai trebuie mentionat faptul ca verificarea contoarelor de bransament (administrate de Companie) se face, legal, odata la trei sau cinci ani in functie de tipul contorului.

Daca exista dubii cu privire la acurateNea înregistrarii contorului de bransament, Asociatia de Proprietari/Locatari poate cere în mod expres verificarea acestuia înainte de termen.

În cazul în care verificarea dovedeste buna functionare a contorului, costurile vor fi suportate de AL/P. În caz contrar, de catre C.A.S.S.A.

sursa: Compania de Apa Somes