Instalaţii şi reţele de alimentare cu apă şi de canalizare

 

  

  • constructia retelelor de alimentare cu apa si canalizare si a instalatiilor pe acestea;
  • lucrarile de reconstructie si reparatie la retelele de alimentare cu apa si canalizare si la instalatii;
  • racordarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare construite la retelele in functiune;
  • desfasurarea masurilor de prevenire, depistare, localizare si de lichidare urgenta a defectiunilor aparute la conducte.