Executarea lucrarilor de proiectare, topografice si geodezice:

 

 

  • elaborarea avizelor de branşare/racordare (bir. 8; bir. 3 , str. Independenţei, 15A, tel. 0252-37-96; 0252-2-30-71).
  • coordonarea documentaţiei de proiect – (bir. 3, tel. 0252-2-30-71).
  • eliberarea F-5 ,,Darea în exploatare permanentă a reţelelor şi instalaţiilor de apă şi de canalizare” – (bir. 3, tel. 0252-2-30-71).
  • eliberarea conditiilor tehnice pentru racordarea la retelele de alimentare cu apa si canalizare;
  • lucrari de cercetare – proiectare privind alimentarea cu apa si canalizarea obiectivelor;
  • coordonarea documentatiei de proiect pentru constructia obiectivelor pe teritoriul or. Drochia.