Serviciul  de apel activează în regim  NON-STOP

Tindem să sporim comunicarea cu utilizatorii, în vederea  remedierii prompte a avariilor sau a disfuncţionalităţilor  semnalate de către aceştia, atît pe timp de zi, cît și pe timp de  noapte  în reţeaua de distribuţie a apei potabile, sau în reţeaua de canalizare. 

 

 NOTA:Intervențiile întreprinderii se referă strict la elementele rețelei publice de apă și canalizare, pînă la robinetul de avariere din căminul pentru apometru, respectiv căminul de record canalizare, amplasat pe hotarul de delimitare a proprietății.