Уважаемые абоненты

    Администрация Î.M. Apă-Canal din Drochia напоминает , что на зимний период во избежание замерзания водопроводного узла подключения на частном секторе, колодцы должны утепляться, а также в многоквартирных домах должно быть закрыто подвальное помещение.

   Расчёт на данный период на частном секторе будет производиться по вашей договорённости с контролёром или по средним значениям.
   По окончанию зимнего периода будет производиться перерасчёт по снятым показаниям с водомера.
 
Информацию по платежам и начислениям узнать можете в расчётном отделе по тел. 0-252-2-26-51
 
Stimați abonați
   Administratia Î.M. Apă-Canal din Drochia aduce la cunoștințâ câ în perioada rece a anului(iarna) de a preveni înghețarea apei în apeduct la sectoarele private , nodul de conectiune în fîntînă trbuie sa fie izolat(încălzit), subsolul în clădirile cu apartamente trebuie sa fie închis.
   Calculul pe perioada dată se va face cu acordul dumneavoastrâ cu controlor, sau se va lua în considerație valoarea medie.
  La sfîrșitul perioadei rece(de iarnă) se va face recalcolul după datele de contor.
 
Informație despre calcul dumneavoastră puteti afla din sectia de calcul prin tel. 0-252-2-26-51