Conform programului de monitorizare a calității apei potabile la Î.M.„Apă-Canal„ din Drochia pentru anul 2020, care este coordonată cu Centrul de Sănătate Publică Soroca, și prin care se efectuiază prelevarea probelor și efectuarea a investigațiilor de laborator, aprobate de CSP Soroca conform contractului de efectuarea serviciilor de laborator. Î.M.„Apă-Canal„ din DrochiaVă informează că rezultatele investigațiilor fizico-chimice ale apei potabile distribuite în rețeaua centrală de alimentare cu apă corespund cerințelor și sunt prezentate mai jos;