Administrația Î.M. Apă-Canal din Drochia se adreseaza către consumători care au acumulat datorii pe perioada carantinei să achite pînă la 25.05.2020, în caz contar vom fi nevoiți să Vă deconectăm de la branșament.

 

Cu respect  Î.M. Apă-Canal din Drochia

 

 

 

Администрация М.П. Водо-Канал Дрокия обращается к абонентам, которые накопили задолженность за период карантина с просьбой погасить долг до 25.05.2020. Предприятие будет вынуждено отключить должников от воды для поддержания бесперебойной подачи воды городу.

 

С уважением  М.П. Водо-Канал Дрокия